top of page
Ik liep langs de zee en vond op een steen deze verzameling met zeeschuim.

Zie je op de eerste foto dat zeeschuim liggen? Ik liep langs het strand en iemand had die daar achtergelaten. Het leek me leuk om te kijken of ik de verzameling kon aanvullen.

En ja!

Ik zag nog veel meer zeeschuim liggen langs de vloedlijn. Met handen vol kwam ik terug en legde het erbij op de steen. Ik dacht eraan hoe mooi het is als we zo in het leven elkaar aanvullen.

De een begint en de volgende gaat ermee verder en weer een ander maakt het werk af.

....als Maria

Als Maria, de moeder van Jezus, in deze tijd geleefd zou hebben, hadden we haar vast en zeker hooggevoelig genoemd. Zij voelt iets aankomen tijdens de bruiloft in KANA. De wijn is op, en Maria weet dat Jezus daar iets aan zou kunnen veranderen…”Laat Mij met rust”, zegt Hij dan tegen haar.

Je zou bijna denken dat Jezus Zijn moeder berispt!

Toch vat Maria, de moeder van Jezus, dat niet zo op!

Als Jezus nog even wil wachten met het wonder, dan wil Maria alvast voorbereidingen treffen. Ze geeft instructies aan de bedienden: “Doe wat Hij zegt.” Ze geeft daarmee aan dat iedereen opmerkzaam moet zijn als het wel de tijd is voor een wonder. Maria gelooft in Jezus. Zij weet dat Hij de Zoon van God is. Zij verwacht dat er bijzondere dingen zullen gaan gebeuren tijdens Zijn bediening op aarde. Ze voelt aan dat Gods glorie openbaar zal worden als Jezus zal gaan spreken!


Wat is het belangrijk dat er mensen zijn als Maria! 


Mensen die aanvoelen dat er wonderen staan te gebeuren. Boodschappers en profeten die alvast voorbereidingen treffen!


Ben jij ook zo iemand? Wees dan niet timide als je te horen krijgt dat het nog niet de juiste tijd is. Vertel aan de mensen dat er een wonder aankomt! 


De fotocollage laat zien hoe we het Poerimfeest vierden en dat feest is nog jaarlijks actueel. Het feest van Esther. Lees eens in de Bijbel hoe benauwd het volk Israël zich voelde en hoe zij bevrijd werden door de dappere daad van hun Joodse koningin Esther in samenwerking met haar oom Mordechai!

Hoe wordt de Poerim gevierd?

De avond van tevoren mag je niet eten, maar met Poerim zelf worden er lekkere hapjes uitgedeeld. Hamanstaschen zijn koekjes gevuld met pruimen of maanzaad, in de vorm van Hamans hoed. Hamansoren zijn gefrituurde en gekrulde koekjes met poedersuiker die een beetje op oren lijken. De kinderen brengen het eten rond.


Maandag 6 maart 2023 tot dinsdag 7 maart  wordt het joodse Purimfeest gevierd.

Onbereikbaar ver....maar toch dichtbij

De illustratie laat zien hoe een mens gedeeld kan zijn in verschillende stukjes. Als je iemand niet meer kunt bereiken met woorden dan kun je misschien een ander deel van hem/haar bereiken met LIEFDE.

Zoals je ziet is deze vlinder in tweeën gescheurd en de binnengevoelens zijn ook heel verschillend. Op het eerste gezicht lijkt Harty (de vlinder) met haar linker deel wel blij maar vanbinnen is ze onbereikbaar ver en een enkel woord kan haar helemaal in de war maken en blokkeren. Het lijkt of zij een muur optrekt als je iets benoemt waarin zij ver in het verleden een trauma heeft liggen...

Maar Harty heeft ook een andere kant. Ze ziet er vanbuiten soms grimmig uit en je durft haar bijna niet te benaderen. Je bent misschien wel bang voor haar. Toch kan zij zichzelf op dat moment blij en geliefd voelen en diep vanbinnen weten dat er IEMAND is die van haar houdt.

Ja, zo zie je maar...een mens bestaat uit verschillende delen met heel veel gemengde gevoelens.

En de kunst is om God te laten werken in ieder gebroken deel van het hart.

Harty is het metafoor wat ik bedacht heb door 2 prentenboeken te schrijven over het binnen gevoel. Je kunt er hier alles over lezen. Op dit moment is deel 3 in ontwikkeling! Ik mocht het 3e deel tijdens de Kinderboekenweek promoten in een interview met Radio Omroep Zeeland. Dat interview kun je op deze pagina nog eens beluisteren!

Hoe kun je iemand die onbereikbaar ver bij je vandaan staat bereiken?

Allereerst door vast te stellen dat er veel gevoelens verstopt zitten doordat er onverwerkte emoties zijn die alleen maar getriggerd worden als er maar iets benoemd wordt waar de persoon overgevoelig voor is. Heel belangrijk is het om dan even iets anders te zeggen; iets anders te laten zien, te laten ruiken, te laten horen of te laten voelen. Wist je dat zo iemand op dat moment alles met woestijnzand wil bedekken en zijn/haar gebroken delen het liefst voor altijd zou willen begraven onder het woestijnzand?

In de woestijn is het immers dor en droog. Je wilt daar het liefst niet te lang blijven. Nee, een OASE is veel fijner. Daar zijn de palmbomen en daar is het land vruchtbaar en kun je naar hartenlust eten en drinken.

Hoe kun je van een woestijn een oase maken?

In de Bijbel staat dat de woestijn zal bloeien als een roos. Dat de dorre vlakte weer vruchtbare grond zal worden. Hoe kun je iemand veranderen?

Hoe moet je toenadering zoeken als de persoon onbereikbaar ver bij je vandaan lijkt te zijn?

Toch is hij/zij dichterbij dan je denkt!

Bid dat jij de dorre woestijngrond mag bevochtigen, dat Gods liefde door jou heen de woestijngrond vruchtbaar mag maken zodat de begraven delen van de persoon, die jij zo graag wil bereiken, gaan ontkiemen als zaad dat veel vruchten gaat voortbrengen. Dat is een proces van innerlijke heling.

Laat LIEFDE stromen ...als een kaars die je aansteekt in een donkere kamer.

Dat is de boodschap van Kerstfeest.

De Here Jezus wordt geboren in een donker deel van je hart.

Mooi hè.

Kerstfeest in jouw huis.

Dit levenshuis is nog vol ontwikkelingen. In sommige kamers is nog renovatie nodig. In andere kamers is er al een make-over geweest. De bedoeling van jouw levenshuis is dat het een paleis wordt. Een tempel. Denk aan het kinderliedje van Elly & Rikkert:

Een Koning is geboren https://www.youtube.com/watch?v=tefD8SgZ46Q

Hij kwam op aarde wonen als baby’tje zo klein….enz.

(en het eind van het liedje is) Vraag Hem in ’t kribje van je hart dan wordt het een paleis!

En jouw levenshuis kan ook veranderen in een paleis als je iedere kamer open zet voor de Here Jezus: Als Hij geboren wordt in iedere kamer van je hart.

Bij mij is dat al vroeg begonnen. Ik was een meisje van een jaar of 10 die naar voren ging in een grote evangelisatiecampagne van de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Ik gaf mijn hart toen aan de Here Jezus. Dat was het begin van een heel lang vernieuwingsproces.

Iedere keer heb ik een kamer open gezet voor God.

In het begin dacht ik “O dat heb ik al lang gedaan…en de de Here Jezus is al overal binnen!”


In ​het begin dacht ik:

“O dat heb ik al lang gedaan.

 De de Here Jezus is al overal binnen!”

Kijk, hier heb ik de deur van mijn hart geopend voor een nieuw vreugdevol leven.

Maar ik ontdekte dat er nog veel meer kamertjes in mijn hart waren die Jezus nodig hadden…

Vooral als ik niet meer wist hoe het verder moest in de toekomst moest ik mij vastgrijpen aan teksten in de Bijbel.

Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het met jouw levenshuis is!

Staat de kribbe ook al bij jou ergens voor een kamertje van je hart?

Misschien een verborgen kamertje waar je Hem nog nooit welkom hebt geheten?

Kijk dit kamertje is helemaal op zolder. Daar kun je je heel erg geïntimideerd voelen.

Terwijl je hier kunt denken: “Wow, ik ben al helemaal innerlijke geheeld.”

Hier is een kamertje waar je nog een heel laag zelfbeeld hebt.

Of jezelf meer dan trots voelt. Jezelf sterker profileert dan je eigenlijk aan kunt.

Er kunnen dus allerlei gebieden in je levenshuis zijn die nog toe zijn aan een make over.

Nou ben ik heel benieuwd wanneer het Kerst wordt in jouw verborgen kamertjes.

Het maakt niet uit wanneer je de geboorte van de Here Jezus viert.

De een doet dat tijdens het Loofhuttenfeest en de ander viert Kerst en volgt de traditionele kalender die we hier kennen in Nederland.

De Here Jezus kan ieder moment van de dag en van het leven bij jou binnenkomen als jij je ervoor openstelt.

In Psalm 91 staat zo mooi dat God de Vader jou bedekt met Zijn Goddelijke vleugels. Dit kun je zien op het laatste plaatje!

Ik bid jou toe dat er bij jou een nieuw kamertje aan de beurt is om zich te openen voor vernieuwing! Misschien is de Here Jezus daar nog nooit binnen mogen komen.

Mag Hij daar dan geboren worden?

Dat bid ik jou toe!

Mag met dit komende Kerstfeest de Here Jezus geboren worden in het kamertje dat je tot nu toe gesloten hield voor Hem?

Na het verlies van ons kindje

 Ongeveer 28 jaar geleden kregen we ons 4e kind, een babymeisje genaamd Joy; na drie jongens voelden we zoveel vreugde die kerst. Maar toen, op 15 januari, vonden we haar dood in haar bed. Ze was pas 2,5 maand oud.

Ik voelde de verleiding om te WEIGEREN getroost te worden.

Jeannette Laube

Ongeveer 40 jaar geleden, een jaar voordat ik mijn man Barry ontmoette, was ik in West-Afrika om twee zendelingen te helpen met het werk onder de ongeletterde vrouwen van de Bariba-stam. We woonden op het platteland zonder elektriciteit. Veel van de jongeren werden naar school gestuurd en konden daardoor lezen.

Een van de zendelingen had de jongeren gevraagd het kerstverhaal voor te lezen en het daarna in de kerk na te spelen voor de kerstviering. De kerk was niet meer dan een zinken dak, houten banken en een grote kerkklok op een afgelegen en woestijnachtige plek.

Oorspronkelijk was de stam animistisch, wat betekent dat ze geloofden dat God de aarde had overgelaten aan geesten die macht hadden over mensen. Deze geesten moesten met rust worden gehouden. Men zag dat de boze geesten ziekte, dood en andere rampen veroorzaakten.

Er werden offers gebracht door kippen te slachten en ze met hun bloed achter hun hutten op stokken te zetten. Dit ritueel was bedoeld om boze geesten uit hun familie te weren. Armoede en de dood van kinderen waren voor hen dagelijkse realiteit. Op dat moment zou slechts 1 op de 5 kinderen onder de 5 jaar overleven. Deze realiteit deed hen concluderen dat de geesten er vooral op gebrand waren baby's te doden. Het was taboe om te veel aandacht aan baby's te besteden, zodat de geesten ze niet zouden opmerken en ze met rust zouden laten.

Dus toen de jongeren Maria en Jozef in een kribbe opvoerden, was dat voor hen niet erg. Ze baarden allemaal en leefden in hutten gemaakt van aarde. Ze waren ruw met de pop die de Baby Jezus vertegenwoordigde. 

Wat de stam opviel, was (klik op deze link) Mattheüs 2:13-18.


De meesten van ons willen dit deel van het kerstverhaal niet eens lezen:

Toen ze weg waren, verscheen er een engel van de Heer aan Jozef in een droom. "Sta op," zei hij, "neem het kind en zijn moeder mee en ontsnap naar Egypte. Blijf daar tot ik het je zeg, want Herodes gaat op zoek naar het kind om het te doden.' Dus stond hij op, nam het kind en zijn moeder 's nachts mee en vertrok naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat de Heer door de profeet had gezegd: "Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen."

Toen Herodes besefte dat de magiërs hem te slim af waren, was hij woedend en gaf opdracht om alle jongens in Bethlehem en omgeving die twee jaar oud en jonger waren te doden, in overeenstemming met de tijd die hij van de magiërs had vernomen. Toen ging in vervulling wat door de profeet Jeremia was gezegd:

"Er wordt een stem gehoord in Rama, geween en grote rouw, Rachel weent om haar kinderen en weigert zich te laten troosten omdat ze er niet meer zijn."

Jozef sliep en werd gewaarschuwd voor het complot van Herodes om Jezus te doden, dus nam hij Maria en het Kind mee naar Egypte, en de soldaten van Herodes slachtten de kinderen onder de drie jaar af. 


Toen de stam deze scène uitvoerde, deed een groep jonge mensen met stokken alsof ze de jonge kinderen in de gemeenschap vermoordden. Mensen reageerden door te juichen, te klappen en te schreeuwen.


Ik was zo in de war en geschokt en concludeerde dat ze niets van het Kerstfeest hadden begrepen.

Ik heb echt gehuild en heimwee gehad. Het kostte veel verwerking en tijd voordat ik het kerstverhaal vanuit hun standpunt kon bekijken. Ik begon te begrijpen dat ze zo opgewonden waren dat God in staat was het kwaad te slim af te zijn door Maria, Jozef en Jezus naar Egypte te laten vertrekken. Er was worstelen met de tekst en de culturele verschillen nodig om te beseffen dat ze zoveel dichter leefden bij de ontberingen van de tijd dat Jezus werd geboren.

Onze westerse cultuur heeft er een verhaal van gemaakt van een geromantiseerde geboorte met glitters en lichtjes onder een mooie boom met leuke cadeautjes en eten. Niets van dat alles is terug te vinden in het kerstverhaal, noch in de bush van Afrika.


De week voor Kerstfeest stierven mijn collega en vriend onverwachts. Ze was pas in de veertig. Een van mijn andere collega's zei in haar rouwreactie: "Vanwege de feestdagen lijkt dit zo erg verkeerd te zijn."

Verrassend genoeg gebeuren trauma's, tragedies, misbruik, verraad en overlijden vaak rond Kerst. Veel mensen wensen dat de feestdagen snel voorbij zijn, omdat het al deze pijn en herinneringen oproept.


Laat me je aandacht vestigen op vers 18: "De vrouwen van Rama weigerden zich te laten troosten omdat ze er niet meer zijn." 

Wat een mysterieus vers.


Ongeveer 28 jaar geleden kregen we ons 4e kind, een meisje genaamd Joy; na drie jongens voelden we zoveel vreugde die kerst. Maar toen, op 15 januari, vonden we haar dood in haar bed. Ze was pas 2,5 maand oud.

In de daaropvolgende jaren spraken deze verzen mij diep aan. Ik voelde de verleiding om te WEIGEREN getroost te worden. Keuze is een integraal onderdeel van het aangaan van een genezingsproces na verlies, trauma en verraad. Kunnen we het grotere plaatje van Gods verlossingsplan vertrouwen? Kunnen we onze toevlucht nemen tot de Bron van troost? In degene die Zichzelf ontledigde (= evacuatie van de hemel naar de aarde) door geboren te worden in de gelijkenis van een mens, zichzelf vernederde door gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis?


Keuze is een integraal onderdeel van het aangaan van een genezingsproces na verlies, trauma en verraad. Kunnen we het grotere plaatje van Gods verlossingsplan vertrouwen?


Toen we vorige week als staf bij elkaar zaten nadat we te horen kregen dat onze collega was overleden, realiseerde ik me dat er een tijd is dat het gepast is om troost te weigeren. De vrouwen huilden en jammerden, wat een natuurlijke en gezonde reactie is op de pijn van het verlies. In de schok van de gebeurtenis moeten we onszelf de tijd gunnen om het besef van wat er is gebeurd te verwerken.


Ik weet niet hoe moeilijk jouw kerst is geweest, maar ik hoop voor jou dat je kunt zingen: "“Oh tidings of Comfort and Joy.”." 


Verdriet en vreugde wonen samen in harten die gebroken zijn. 

De paradox van Jezus komst is er voor ons om te omarmen, zelfs in ons verlies. Je bent niet alleen. Neem de tijd om te rouwen en stel je open voor de troost die de komst van de Verlosser met zich meebrengt. 


Tragedie en dood zijn voor jou nooit het einde van Gods verhaal!


Jeannette Laube. 


Jeannette is opgegroeid in Nederland en getrouwd met de Amerikaanse zendeling Barry Laube. Samen hebben zij jarenlang zendingswerk gedaan in Senegal en later in Frankrijk. Nu wonen zij alweer heel wat jaren in Pennsylvania.


Klik hier voor het lezen van haar Engelstalige blog.

Turbulente periode

Ga je op dit moment door een turbulente periode? Weet dan dat je bijzonder bent en dat jij het waard bent om te veranderen. Als er teveel op je bordje komt dan komen er soms delen in jezelf zichtbaar die weggestopte gevoelens naar buiten brengen. Die delen zitten vaak diep verborgen in jezelf. Maar in turbulente tijden gaan ze opspelen. De oorzaak is vaak een diepe angst of pijn...Er komt een nieuwe tijd aan en je gaat nu van een rups periode over naar je cocon periode om daarna als vrije vlinder tevoorschijn te komen!

Meer weten? kijk eens hier. 

ACTIE: Harty voor het vergeten kind

Wil je ook meedoen aan deze actie?

Hoe kun je dat doen?

Bestel één van de prentenboeken van Harty en geef het cadeau aan een vergeten kind.

Misschien woont er ook een kind bij jou in de straat dat het juist nu heel erg nodig heeft!

Ik heb van veel gezinshuizen bericht gekregen dat ze de kinderen graag een prentenboek van Harty in handen willen geven!

Door verschillende donaties hebben we de kinderen blij kunnen maken. Maar er zijn nog veel kinderen die wachten op een sponsor!

In deel 2 van de Avonturen van Harty worden nog meer emoties bespreekbaar gemaakt die de kinderen zullen helpen om zich beter te kunnen uiten!

Klik hier om deel 1 "Mijn allerbeste vriend"

en om deel 2 "Harty is jarig" te bestellen.

Voor donaties voor de actie om "vergeten" kinderen blij te maken, kunt u uw gift storten op mijn rekening:

NL81 INGB 0003755372

M.J. Beiler-Christiaanse

BIC code:

INGBNL2A

Met vermelding van DONATIE HARTY

Ik zal ervoor zorgen dat de boeken bij het vergeten kind terecht zal komen!

Wilt u erbij vermelden:

Actie voor het vergeten kind


Voor meer informatie kun je ook hier kijken.

Signalen van misbruik...wat doe je ermee?

Eerst als leerkracht en ook als dansdocent en nu als creatief herstelcoach wil ik benadrukken dat je heel erg serieus moet omgaan met signalen die het kind afgeeft. 

Ik heb al veel gezegd over het belang van veiligheid voor het kind en het belang van het blijven wonen bij de eigen ouders. Maar in sommige situaties moet je echt durven melden. Heel erg belangrijk is het om te durven kijken naar de situatie en te praten met het kind. Maar soms durft het kind niet te praten. Dan kun je het beste de ouders zelf benaderen en met hen in gesprek gaan over je vermoeden.

Ik heb meegemaakt dat ouders ontkennen en blijven ontkennen. Dat is heel erg moeilijk. Mijn advies is om door te gaan met het maken van afspraken met de ouders en hen vooral afzonderlijk van elkaar te interviewen. 

Heb je daar moed voor nodig? Ja! 

Moet je daarvoor eigen angsten overwinnen? Ja!

Het doel is dat het kind veilig is en daar mag je echt voor vechten!

Ik heb net een Webinar gevolgd en daar werden goede tips gegeven als je vermoeden hebt van kindermishandeling.

Wees niet bang om de situatie erger te maken. 

Door niets te doen kun je de situatie veel erger maken dan door geen actie te durven ondernemen. Misschien dat ouders boos worden in hun ontkenning maar uiteindelijk gaat het om de veiligheid van het kind en niet dat jij gevrijwaard blijft van de woede van ouders.

Soms moet jij lijden door de signalen van het kind serieus te nemen. Beter in gesprek gaan dan te zwijgen en weg te kijken. 

Ik heb te vaak meegemaakt dat later bleek dat ik het goed gezien had en niet had durven melden.

Ga jij ook voor de veiligheid van het kind?

Deze hele goede tip kreeg ik tijdens het webinar dat ik zojuist volgde: Klik eens op deze link en je krijgt een geweldig instrument om te kunnen gebruiken bij de signalering! 


Je ANKER is weg!

Herken je dit?

Plotseling bekruipt je een gevoel van onveiligheid.

Je kunt jezelf lang groot houden, en opeens lukt dat niet meer...


Je ANKER is weg.

Wat is altijd jouw "anker" geweest?

Je geld? Je familie? Je veilige huis? Je partner? Je gezondheid?


"Iemand die stabiliteit en zekerheid wil uitbeelden, vindt in het anker een sprekende metafoor. In de christelijke traditie is het altijd een geliefde metafoor geweest om de hoop en de zekerheid van het geloof te beschrijven. Een bekend voorbeeld is het ankerkruis, het kruis in de vorm van een anker."  (Google)


Ik heb heel wat ankerkruisjes uitgeknipt met mijn kleine schaartje en daar kaarten van gemaakt en verstuurd.


Als je opeens geen zekerheid meer hebt; als de grond als het ware onder je voeten wegzakt; je hoop vervlogen is en je niet meer standvastig en vastberaden bent, dan heb je een WONDER nodig!!!

Een wonder van herstel.

En dat veilige gevoel krijgt je vaak niet een twee drie terug. Er ligt meestal een diepere oorzaak waarom je dat anker niet meer ervaart in je leven. 

Je voelt je misschien in de steek gelaten of je bent gepest of je gezondheid laat het afweten of je bent in financiele nood...Dat kan allemaal een aanleiding zijn dat het anker-gevoel weg is. Maar de diepere oorzaak ligt meestal verder terug. Je hebt je veiligheid ergens anders verloren. Dat is soms al in je vroegste jeugd gebeurd. 

Soms zelfs al in de baarmoeder bij je eigen moeder.


Ben je nu bang voor de toekomst...?

Weet je niet of je het wel aan kunt...

Heb je angst om te verliezen...angst om te verbinden?

Voel je jezelf eenzaam...

Is je veilige gevoel verdwenen en voel je jezelf ontredderd...Ik wil jou inspireren. Jou laten zien hoe krachtig jij BENT.

Ik kijk naar wie jij werkelijk bent en begeleid jou

in jouw eigen tempo

naar keuze in 5 of 12 of 20 stappen

om jou te laten WORDEN WIE JE BENT!!!!


Wil je daar meer over lezen?

Klik dan hier.
Het schilderij is gemaakt door Annemarie Terpstra-Dees

Voorkom een kindertrauma

Volwassenen komen vaak bij mij met een hechtingsproblematiek. Ze hebben dan meestal al heel vroeg een kindertrauma opgelopen omdat er geen sprake was van veilige hechting tussen ouder en kind.


 Er wordt nu gezegd dat het normaal is dat kleine kinderen vaak last hebben van verlatingsangst of scheidingsangst.

Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?


Je kind huilt, is bang of boos. Wat moet je dan doen?

Ik herinner me een situatie dat ik voor een groep van ongeveer 28 kleuters werd gezet waar zeker 8 kinderen gedragsproblemen hadden. Ik raakte er gestrest van.

Heb jij ook weleens stress van je eigen kind?

Je kind blijft huilen en je weet niet waarom. En opeens word je onredelijk boos. Je kunt het niet meer aan.

Wat zal er gebeuren als deze situatie zich herhaalt? Bevriest je kind omdat het zich niet veilig voelt...Gaat het nog harder huilen?

Wat moet je doen?

Allereerst is het goed om te kijken naar je eigen reactie. Wellicht heb je zelf dingen in je jeugd meegemaakt en hebben je ouders (als die er waren) niet betrokken kunnen reageren. Zij hebben jou waarschijnlijk niet kunnen helpen. Nu ben je zelf ouder en weet je niet hoe je moet reageren omdat er een dikke bescherming laag om je heen is gebouwd. Een muur rondom je hart. Die heb je opgetrokken om jezelf te beschermen. Je weert je af in boosheid omdat je bang bent om je eigen innerlijke pijn te gaan voelen.

Met die muur tussen jou en je kind zal je niets kunnen oplossen. Alleen als je transparant durft te zijn tegenover je kind kun je gaan helen van je eigen opgelopen pijn.

Wil je dat je kind zich veilig gaat hechten aan jou? Dan is het belangrijk dat je gaat werken aan het afbreken van die muur die je hebt opgebouwd rondom je hart. 

Jouw kind heeft er recht op om zich veilig te hechten aan jou.

Uniek, Authentiek en BIJZONDER.

Wist je dat Authentiek, Uniek & Bijzonder hele waardevolle en bijzondere “stempels” zijn die mensen kunnen dragen?

Maar wist je dat mensen die juist DIE STEMPELS dragen van Authentiek, Uniek & Bijzonder het ‘t zwaarst hebben in deze maatschappij?!

Ze zijn namelijk UNIEK! Ze springen eruit! Ze zijn bijzonder! Ze horen niet bij de rest. Ze zijn de visjes die tegen de stroom inzwemmen, zoals een zalm dat doet.

En als je dan geen sterk karakter hebt; ik bedoel: Als je geen sterk karakter hebt in God: Als je je nieuwe identiteit nog niet gevonden hebt, dan bezwijk je heel snel door wat er om je heen gezegd wordt.

“Zo hoort het toch?”

Of

“Zo moet je het doen.”

Of

“Zo pas je niet in de maatschappij”.

Ja en dan lig je er al snel uit.

Dan bezwijk je eigenlijk onder faalangst, onder een laag zelfbeeld. Maar zo ben jij niet bedoeld! Jij bent bedoeld om UNIEK, Authentiek en Bijzonder te zijn!!

Eigenlijk schreeuwt de wereld om dat soort mensen.

Want er wordt steeds gevraagd: “Wat maakt jou bijzonder?”

“Waarin ben jij authentiek?”

Dus: Ik zou zeggen: Ga eens op zoek naar je ware identiteit!

Als je je zwak voelt in een bepaald deel van jezelf en je lijdt onder faalangst of je lijdt onder een verslaving aan goedkeuring; je lijdt onder alles wat te maken heeft met intimidatie, angst voor mensen, dan zeg ik:

Ga eens opzoek naar wie je werkelijk bent.

Stap eens in de 20 stappen naar innerlijke heling online project van mij en ga op zoek naar wie je werkelijk bent en hoe God jou bedoeld heeft. https://www.vrijevlinder.net/e-coaching-voor-volwassenen

Maak jezelf sterk met “Wie ben ik nou werkelijk!”

Hoe heeft God mij echt bedoeld!

Durf die persoon te zijn!!!

Wees authentiek

Wees jezelf.

In de maatschappij zijn ze daar ook wel mee bezig omdat er zovele mensen tijdens hun carrière in een burn-out terecht komen.

Maar gedragstherapie helpt niet hoor.

Alleen wedergeboorte door de kracht van de Heilige Geest maakt jou tot wie je werkelijk bent.

Durf jezelf te zijn.

Dat is een proces van innerlijke heling.

In de maatschappij word je heel snel gediagnosticeerd als:

Hoog gevoelig persoon.

Of: “Jij bent: Hoogbegaafd, of autistisch of je hebt Asperger; hebt last van depressies of hebt een bipolaire stoornis…enz.

Mensen worden heel snel bestempeld/gelabeld. En met die diagnose ga je dan verder op weg. Je denkt dan: “O, dus zo ziet men mij, dus zo zal ik wel zijn.”

Dat is dus helemaal niet waar!

Jij bent UNIEK, AUTHENTIEK EN BIJZONDER.

Dit is misschien een hele uitdaging om dit te horen en ik zou zeggen:

Ga hiermee aan de slag!

Ik hoor graag van je!

Hotel De Leugenaar

Heb jij weleens in hotel de Leugenaar gelogeerd?

Ik wel. De bovenste foto is van het hotel De Leugenaar in Vlissingen en de 2e en onderste foto is van het hotel op Lindisfarne met het prachtige uitzicht over The Holy Island in Noord Engeland. 

In het bovenste hotel heb ik nooit gelogeerd maar wel heel vaak langsgelopen. Wij wonen immers iets verderop. In het hotel op Lindisfarne had ik een ervaring zoals je zou kunnen hebben in hotel De Leugenaar. Ik droomde die nacht over een vrouw die bezig was met occulte praktijken. We hadden vergeten om de kamer biddend te reinigen en zodoende stonden we in die nacht oog in oog met vijandige geesten uit de occulte wereld. Antoine had ook een dergelijke droom. We beseften weer hoe actief de geestelijke wereld is. En ook hoe reëel! We waren blij dat we wakker werden en genoten van het uitzicht. Er was die nacht geen enkele kamer meer vrij dan alleen de bruidssuite en dus boekten we die kamer. We wisten niet wat er een andere nacht in die kamer had plaatsgevonden....

Wat leren we toch iedere keer weer veel.

Nu kijken we wel uit voordat we ergens gaan overnachten!! Eerst biddend de kamer reinigen door het offer en het bloed van de Here Jezus waarmee Hij zichzelf voor ons geofferd heeft aan het kruis! 


Als ik nu langs Hotel De Leugenaar loop herinner ik me dat ik dagelijks moet bidden. Vooral in de bovenkamer van je eigen hart komen nog heel vaak leugens binnen. Gedachten van onheil en oordeel. Het is heel belangrijk om iedere dag je eigen bovenkamer te reinigen. HEEL ERG BELANGRIJK!!!

Wil je daar meer over weten?

Lees dan eens dit. 

Wij hebben in alle 27 jaren sinds onze roeping in 1995 tijdens onze pelgrimsreizen leren bidden en strijden. Het is geen gemakkelijk weg om de Here Jezus te volgen, maar wel de aller mooiste en de aller veiligste WEG!!!


 

Hoe vaak wil je dit horen?!

Jij bent geweldig! 

Ik ben trots op jou!

 Jij verdient het! 

Je kunt het! 

Wat willen we dat toch vaak horen!!

 En wat hebben we het nodig om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Maar helaas...je geheugen lijkt op een zeef. Je lijkt wel onverzadigbaar als het gaat om complimentjes aanvaarden.


Sommige mensen kunnen helemaal geen complimenten aannemen. Ze stoten alles af om uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat het een diepgewortelde zelfhaat is.


Ik gebruikte vroeger met de kinderen vaak het spiegel verhaal van Trudy trechter en Suzy zeef. Deze 2 meisjes lukt het maar niet om te onthouden wat er gezegd werd...Op wie lijk jij? Op Trudy trechter of op Suzy zeef? En dan kwam het moraal van het verhaal en dat was Sjakie spons!!! 

"Ja kinderen, we moeten allemaal gaan lijken op Sjakie spons", zei ik dan.

Maar ik vergat dat ikzelf in sommige delen wel de Sjakie spons was maar ook delen in mijzelf had die heel erg leken op Trudy trechter en Suzy zeef.

Wat zou ik het graag anders hebben gedaan en wat zou ik graag minder getwijfeld hebben in mijn leven. 

Het was verspilde tijd van die eeuwige twijfel...wat oorspronkelijk voortkwam uit een diepgeworteld laag zelfbeeld.


En zit dat bij jou?

De kostbare tijd van jezelf die je zo waardevol zou kunnen gebruiken wordt nu verspild aan piekeren en twijfelen.

Wat jammer.


Nu heb ik ontdekt dat ik die twijfel niet moet verstoppen maar juist in de ogen moet durven kijken. En dat is niet leuk!!!

Het wordt pas leuk als je ontdekt hoe mooi het leven wordt als je innerlijk gaat helen. Dan kom je in balans met jezelf en word je pas werkelijk jouw mooie ZELF die jij graag wilt zijn en hoe je 

echt BENT!!!

Fantastisch !Eigen kracht leren kennen.

Zojuist heb ik haar 2e boek gelezen. Liefde in de wildernis. Het stel heeft jarenlang de wildernis opgezocht om daar te leren overleven en te ontdekken wat hun eigen krachten zijn. Ze hebben keer op keer hun eigen grenzen opgezocht en zijn daardoor sterker in hun eigen geest geworden. Ik heb het over Miriam Lancewood die samen met haar man Peter vele lange afstandswandelingen maakten in de wildernis.

Heb jij een sterke of een zwakke geest?

Meestal zitten er diepe sterke krachten in de menselijke geest verborgen die alleen zichtbaar worden in tijden van een ramp of andere dramatische gebeurtenis. Je staat dan op scherp en de drang om te overleven is heel erg sterk.

Antoine en ik hebben met tussenpozen  jarenlang geleefd zonder woning en een vast inkomen. We hadden geen financiële zekerheid om op terug te vallen. Dat heeft ons erg gevormd. We hebben als het ware ook in een geestelijke wildernis onze krachten leren kennen en ontdekt dat er bovennatuurlijke kracht is van God om voor je te zorgen.

Dat geloof is een oefening. 

Een training waarin je meer en meer durft te vertrouwen op bovennatuurlijke voorziening op het juiste moment.

Het was in 1995 voor ons een geweldige uitdaging om dat avontuur aan te gaan en de sprong in het diepe te wagen!

We hebben rivieren gevonden in onze wildernis en als we op een plek kwamen die 
"dood" aanvoelde mochten we daar LEVEN brengen. Het is bijzonder om te ontdekken dat er op zogenaamde dode plaatsen toch iets goeds te vinden is. Dood is niet zomaar dood. Kijk nou bijvoorbeeld naar de dode zee waar zoveel helende mineralen in te vinden zijn. Of kijk naar een zaad wat op zichzelf niets voorstelt en dood lijkt. Als je het in de grond stopt dan denk je misschien aan een begrafenis. Maar ieder zaad dat je in de grond stopt heeft kiemkracht en komt tot leven, juist als het begraaft.

Als jouw leven "dood" aanvoelt, dan ben je op het juiste moment deze blog aan het lezen. 

Durf je jouw zaadje te begraven? 

Dan ga je ontdekken wat een kiemkracht er in je zit!

Wist je trouwens dat in de Bijbel een hele mooie belofte staat over de dode zee? Daar zal het weer wemelen van vissen! Lees maar hier.

Er is dus hoop voor jou als je jezelf vandaag misschien hopeloos voelt en geen innerlijke kracht ervaart om te leven. 

Dood wordt weer levend! 


Jij kan het wel!

Een van mijn coachees schrijft in haar werkboek dat ze vaak een stemmetje in zichzelf hoort als zij zich onzeker voelt:

"Jij kan dat toch niet...het gaat jou echt niet lukken."

Wat denk je? Is dat een stem uit Gods liefdevolle HART???


Nee, natuurlijk NIET!!!


Gods liefdevolle STEM zegt dat jij alles kan door HEM die jou daar de kracht voor zal geven. Als ik iets niet kan, en ik voel me onzeker…

Zoals gisteren...toen ik het filter in de pomp van het aquarium moest verschonen bij vrienden die op vakantie zijn....en de pomp niet meer startte en ik bijna in paniek raakte …en ik toen opeens een klein onderdeeltje van het magneetje in de pomp op de bodem van het aquarium zag liggen...en ik de stekker erin deed...en de pomp het nog niet deed...waarna ik het pooltje omdraaide en vervolgens de pomp toen wel startte….O, wat was ik dankbaar dat God alweer zei: "Zie je wel!! Jij kan ALLES door MIJ die jou daar de kracht daarvoor geeft!!"

Ja! dan weet ik het weer!

IK KAN ALLES DOOR HEM DIE MIJ ER DE KRACHT VOOR GEEFT.

Dit staat in de Bijbel, het Woord van God: 


Wist je dat met al deze woorden het gat in je hart gevuld wordt met onvoorwaardelijke LIEFDE en acceptatie en geluk?!!


Van pijn naar perspectief!

Niemand vindt pijn leuk. Het is lastig en belemmerend. Ik had al een burn-out toen ik 23 jaar was. Ik leefde mij  de situatie van anderen teveel in. Dat bracht mij in een hele moeilijke situatie. Had ik me maar gefocust op mijn eigen klasje en de leuke kinderen! Maar nee, ik liet alles wat er om me heen gebeurde teveel binnen komen en raakte daardoor heel erg ziek. Ik was een paar weken naar mijn ouders gegaan om bij te komen maar dat was niet voldoende. Toen ik weer terug kwam als juf voor mijn groep was ik totaal niet hersteld en had pijn in mijn borst en rug en ik was vreselijk vermoeid. Het leek erop dat ik niet beter werd. Ik heb toen mijn baan opgezegd en ben een paar jaar rustig aan gaan doen. Dat heeft geholpen. Maar het was een hele moeilijk tijd. Mijn lichamelijke klachten waren bepalend voor mijn ziel. Mijn gevoelens moesten resetten en gaan luisteren naar mijn geest. Gelukkig had ik een jonge geest en een sterke wil en een gezond verstand en dat bracht mij in een nieuwe flow. Ik wilde iets gaan doen met en voor doven. Dat nieuwe leven heeft mij zoveel heling gebracht! Mijn verlegenheid werd aangepakt tijdens de opleiding voor doventolk: Ik moest voor de spiegel gaan zitten en gaan tolken met gebaren en veel mimiek! Dat was helemaal nieuw voor me. Het was een leuke opleiding en ook een jaar voor de klas op de dovenschool "Effatha" in Voorburg heeft mij heel goed gedaan! Maar na heel veel veranderingen in mijn persoonlijk leven kreeg ik opnieuw lichamelijke klachten. Dan trok ik me terug uit mijn werk en zocht ik een nieuwe levensstijl. Gelukkig bracht het huwelijk met Antoine mij veel geluk omdat we op reis gingen en dan knapte ik weer op. Blijkbaar werd ik ontspannen van al die avontuurlijke reizen! Maar zodra we weer ergens neerstreken en ik weer in een dagelijkse routine zat kwamen de lichamelijke klachten weer terug. 

De pijn bracht mij bij iets heel moois: Ik ging dansen!!!

Antoine heeft mij daarin erg gestimuleerd en de klachten verdwenen!

Sindsdien heb ik een missie:

Ik laat mensen (kinderen en volwassenen) voelen hoe helend dansen is voor geest, ziel en lichaam.

Mijn hoog gevoeligheid en de problemen die ik op mijn pad heb gekregen zijn een GELUK voor mij geworden!

Wil je weten hoe?

Ben jij ook op zoek naar dat diepe innerlijke geluk dat niemand jou zal kunnen afpakken?

 

Op zaterdag in 23 juli 2022 is een workshop "Heling in dans"

in de studio in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

TIJD: Van 10.30 uur tot 15.00 uur

KOSTEN: 15 euro per persoon.

* Graag zelf een lunchpakket meenemen.

WAAR?

Dansstudio in Nieuwerkerk aan den IJssel,

 Westringdijk 17.

 

Als je met je kind wilt komen: Er is ook een workshop voor moeder en kind. Klik dan hier.

 

Laat via het contactformulier even weten 

of je belangstelling hebt! 

We zitten vaak in een negatieve cirkel van afwijzing, verdriet, gedachten waar we somber van worden: Ze begrijpen mij niet - God begrijpt mij niet - Er wordt niet naar mij geluisterd - God luistert niet naar mij. Hij geeft niet wat ik vraag - Ik verbreek het contact - Ik ga negeren en afwijzen - Wat ik denk en doe is goed - Ik verhef mij boven de ander...

Maar God zoekt naar verbinding met jou!

Gods gedachten zijn zo anders als jouw eigen gedachten. Hij wil jou in een positieve cirkel  brengen! Jouw hart wordt veranderd door de liefde van de Here Jezus die jou gedachten van vrede en liefde wil geven zodat je gebroken hart genezen gaat worden...

De cirkel van aanbidding en gebed - verbinding in veiligheid - contacten en situaties in een veilige setting - weinig druk - liefdevolle omgeving - niet teveel van jezelf eisen - geen te hoge eisen stellen aan de ander en aan het leven dat je leeft  - geen controle meer in eigen handen houden - durven loslaten - leren om situaties die god schenkt onder ogen te komen - Leren om naar je gewonde delen te kijken vanuit Gods liefdesbril - Innerlijk helen.

Heb jij een gebroken hart? Dan mag je ieder gebroken deel van je hart aan God geven. Hij weet er wel een oplossing voor. Hij "zaait" nieuw zaad in je hart. Ik gebruik graag de metafoor van de vlinder dus in dit geval wordt er een eitje in jouw gebroken deel van je hart gelegd waar een rups uit komt...Die hongerige rups eet van de WOORDEN van GOD, die je in de BIJBEL kunt vinden.

Met die positieve gedachten van God komt je in de cirkel van aanbidding terecht en daar word je vernieuwd en innerlijk geheeld en daar ga je innerlijke verbinding maken met helende delen.


Kruip maar een poosje in je cocon en kom dan tevoorschijn als een VRIJE VLINDER!!!


Wil je hier meer over weten?

Mieke komt graag vertellen in jouw huisgroep of kerk over haar eigen leven. Hoe zij een Vrije Vlinder is geworden! Klik hier.

image.jpg

Een liefdevolle en zachte benadering

Er wordt in deze wereld zoveel "om de oren geslagen" en geïntimideerd en geïsoleerd, zodat je een gevoel van eenzaamheid kunt krijgen als je daar niet tegen kan. Je gaat je steeds meer terugtrekken en raakt in een contante vorm van een burn-out. Dat heb ik ook gehad. Het gevoel dat alles en iedereen teveel is.

Maar dat gevoel is niet op zichzelf staand. Je kunt van het ene ogenblik op het andere moment schakelen en je opeens heel blij voelen en denken dat je de wereld weer aan kunt. Als jij dat herkent betekent dat je een sterke geest hebt die wil overleven. Die overlevingsdrang heb je iedere dag nodig om te helen. Het eenzame gevoel verdwijnt als je je geluk zoekt in plaats van je gelijk.

Als mensen jou niet begrijpen voel je je eenzaam en dan kom je in een negatieve cirkel terecht.

Maar je kunt met je geest overleven en innerlijk helen door je vandaag te openen voor alle mooie momenten die deze dag jou geeft. Misschien zie je ze niet en loop je eraan voorbij...maar ga vandaag eens kijken wat jou gelukkig maakt. Ik bedoel nu de kleine dingen van de dag. Het ruiken aan een bloem, het kijken naar een lieve heersbeestje...een klein gesprekje bij de de bakker...

Klein geluk is belangrijker dat het grote gelijk willen krijgen. Dan knap je af.

Wees gelukkig vandaag! 

Ken je mijn 2 prentenboeken al?

Kijk dan even hier. Daar word je blij van!


Een lopend vuurtje

Zie je dit Joodse stel dat de blijdschap van het leven als een lopend vuurtje door de stad verspreidt?

Dat is de bedoeling van Pinksteren!

We mogen allemaal delen in dat aanstekelijke vuur!!!

Ik wens je op dit Pinksterfeest in 2022 toe dat jij ook aangestoken wordt door dit vuur dat uit de hemel is neergedaald en jouw hart hart zal verwarmen en troosten en nieuwe hoop en moed en kracht zal geven!

Liefs,

Mieke


(Je kunt zelf de ondertiteling bij het filmpje inschakelen door rechtsonder op het radartje te klikken)

Mijn gemengde gevoelens op 

Moederdag

Afgewezen en weer aangenomen

Mijn moeder.

Ik was trots op haar en keek tegen haar op.

Maar toen ik trouwde koos zij de kant van mijn vader die verstart was in zijn denken.

Zij kwamen niet op onze bruiloft en de 17 jaren daarna was er met hun beiden geen gesprek mogelijk.

Ik heb daar erg veel verdriet van gehad en ik weet zeker dat mijn moeder daar ook onder geleden heeft.

Zij was mijn enige zus al verloren door ziekte en ik bleef door haar eigen keuze ook ver van haar vandaan.

Nee, een Moederdag zat er voor haar niet in.

Pas veel later heb ik de stoute schoenen aan getrokken en ben naar mijn ouders toegegaan.

Op haar sterfbed zag ik haar totaal veranderen.

Ze lag daar opgebaard.

Als een heel mooi jong meisje zag ik haar liggen: alle emotionele lasten die zij tijdens haar leven gedragen had waren van haar afgenomen. Ze lag daar vredig en verlost van innerlijke pijn.

O wat had ik haar dat graag gegund tijdens haar leven.

Ze kon niet anders dan