top of page

HARTY PARTY

* HARTY PARTY met wafels bakken in de vorm van een hart  en versieren! We kunnen ook vlinderkoekjes

uitsteken met vormpjes en versieren

* Vlinder drukproef. Eigen vlinder maken met verf op canvas

* Voorlezen uit Prentenboek: Harty is jarig.                               

       * Liedjes zingen met de gitaar!                                                                                       

Heling voor baby en peuter

Heling

door middel

van muziek & beweging & ritme en andere vormen van creativiteit

voor baby,

peuter-

en basisschool-

leeftijd.

Heling voor kinderen van basisschoolleeftijd

Soms komt de ouder-kind relatie in een negatieve spiraal terecht door o.a. de druk van buitenaf (na een traumatische ervaring of ramp) of vanwege hechtingsproblemen als gevolg van verlatingsangst/hechtingsangst.

Door uiteenlopende oorzaken zoals emotionele verwaarlozing, misbruik, seksuele/verbale intimidatie kan een kind uit balans zijn geraakt. Er is dan te weinig hechting tussen moeder en kind.

Er worden vaak al te vroeg prestaties van het kind gevraagd die het kind en de ouders in een kramp brengen. Het kind kan tijdens de coaching helemaal KIND ZIJN! Ouders krijgen de tijd om hun kind weer van de goede kant te bekijken en de liefdeband wordt verstevigd! En daar gaat het om! Herkenning, erkenning, acceptatie en zelfvertrouwen (terug)krijgen.


Harty Party

De Harty Party is speciaal ontworpen om de goede relatie tussen kind & mama (lees ook: ouder/opvoeder) te begeleiden.

Voorop staat het kind.

En.... mama ga​at​ nog beter leren luisteren naar haar kind!​​


WIL JE OOK EEN HARTY PARTY BIJ JOU IN JE WOONPLAATS? Neem hier contact op!


Het HARTY Vlindercircus is een programma dat we aansluitend doen als er voldoende ruimte is! Het circus van Harty is een interactief programma waar elk kind aan mee kan doen!!!

         Wat doen we tijdens de HARTY PARTY?

Harty heeft een hele speciale "tool" ontwikkeld om kind & mama te leiden naar een hart tot hart relatie als het gaat om het gevoel vanbinnen.....

Mieke heeft allerlei ideeën die kinderen uitlokken om hun gevoelens te laten zien! Ze betrekt ook eventueel de ouders/verzorgers erbij en heeft als doel dat kind & mama/opvoeder samen in gesprek komen over hun gevoel vanbinnen.

Even alles op een rijtje:

* Ieder kind heeft een eigen verhaal en een eigen achtergrond.. Werken en spelen rondom het prentenboek van Harty geeft ruimte aan ieder kind die iets wil delen over de gevoelens "vanbinnen", die vaak zo moeilijk benoemd kunnen worden....

* Ieder kind wil zich graag veilig voelen en gehoord en erkend worden.

* Het programma van Harty biedt veel veiligheid en een luisterend oor.

* Harty party is een programma dat kinderen helpt om de sociaal-emotionele ontwikkeling te begeleiden.

Kindercoaching


en/of HARTY PARTY

                                                                   Klik op onderstaande knop als je de radio interviews wilt beluisteren.

WELKOM bij Kindercoaching van Vrije Vlinder!

Ieder kind is UNIEK.


“Je ziet je kind het liefst lachen, spelen en vol zelfvertrouwen door het leven gaan. De realiteit is helaas soms anders. 

Er zijn sociaal-emotionele en/of leerproblemen:

Je kind is snel van slag of raakt gefrustreerd, zit niet lekker in zijn/haar vel en kan thuis, en/of op school de draai niet vinden. Je hebt misschien geen idee wat er aan de hand is

Wanneer je het gevoel hebt dat je gezin in een negatieve spiraal terecht is gekomen/dreigt te komen, is Vrije Vlinder Coaching wellicht een mooie handreiking! Ik wil je graag begeleiding geven bij het leren luisteren naar je kind en wie jij als ouder bent!  

Kijk hoe ik spelenderwijs jou dichter bij je kind breng en hoe we samen de (sociaal/emotionele) problemen voor en met je kind proberen op te lossen.”

De coaching vindt plaats bij jou thuis, op school, of op een andere veilige locatie!


Ik wil je graag begeleiding geven bij het leren luisteren naar je kind en wie jij als ouder bent! 

Er is veel ruimte voor eigen creativiteit.

* We sluiten aan bij de eigen unieke ontwikkeling van het kind.

* Met behulp van mijn prentenboeken over de avonturen van Harty.

* In de natuur, op het strand en in het bos.

* Met muziek & beweging,

en andere creatieve werkvormen: werken met verf, klei, papier en karton en textiel.Mieke heeft een pedagogische opleiding gehad en stond vele jaren voor de klas. Ze heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van jong en oud om hun eigenheid te ontdekken, zodat wat in hen zit tot bloei komt. Haar didactische vaardigheden zet ze creatief (met gebruik van alle zintuigen) in, bij kinderen met leermoeilijkheden. 

Spelend leren is de allermooiste vorm van leren!

Mieke was jarenlang

leerkracht in het reguliere en

speciale basisonderwijs (o.a. dove en slechthorende kinderen).

In het onderwijs wordt er vaak gekeken naar de prestaties van een kind, terwijl ieder kind iets speciaals heeft.

Er is veel geduld, aandacht en liefde nodig om te ontdekken waar eventuele blokkades liggen in de ontwikkeling en welke handvatten een kind nodig heeft om een specifiek doel (afhankelijk van eigen persoonlijke vaardigheden) te bereiken.

Als een kind heel begaafd is kan het soms juist gaan onderpresteren als zijn/haar leeromgeving te onrustig is. Die onrust kan veroorzaakt worden door de groep of door te veel prikkels of te veel aangeboden stof of groepsactiviteiten.

Een individuele benadering op maat is dan heel erg nodig!

Ieder kind heeft recht op de juiste leeromgeving en de leerstof die aansluit bij de belevingswereld. Het is ook goed om die belevingswereld te verbreden omdat het kind daar heel veel baat bij heeft.

Daarvoor is het ervaringsgerichte dialoog zo nodig tussen de leerkracht/coach en het kind. Het is van groot belang dat de coach een goede band opbouwt met het kind. Het kind zal zich aanvaard voelen en zal geen druk van bovenaf ervaren maar echtheid in de dialoog. Omdat de coach een empathische houding heeft, voelt het kind zich begrepen en kan de leerkracht/coach beter begeleiden.


Als ik hiermee op school kan helpen, zou ik dat erg fijn vinden!


Tarieven:

* Begeleiding/coaching

Voor de leeftijd t/m 18 jaar wordt €55,- per uur berekend. Voor financiering kan er een PGB aangevraagd worden bij de gemeente. 

* SAMENWERKING: DE KRACHT VAN VERBINDING:

Mieke Beiler werkt samen met Psycholoog drs. Marrie van der Feen.

Drs. Marrie van der Feen (psychologe) van Stichting Petra is bereid om Vrije Vlinder met raad en daad terzijde te staan voor 

de diagnose stelling en behandeling. 

Haar passie is om jong en oud tot bloei te brengen, barrières te detecteren door psychologisch onderzoek en alles op alles te zetten om deze op te ruimen of er zo goed mogelijk mee te leren omgaan.

Een speerpunt in het werk van Marrie is het psychologische onderzoek naar de intellectuele en cognitieve capaciteiten bij kinderen met behulp van de WISC V, hun persoonlijkheidstrekken en de context waarbinnen ze worden opgevoed.   


* Voor spreekbeurten kunt u contact opnemen via het contactformulier!

Mieke spreekt graag over:


* Het herstel van de basisveiligheid van het kind. Vanuit die veiligheid de belevingswereld vergroten. Luisteren naar je kind; Herstel van ouder-kind relatie;

* Voorkomen van kindertrauma's. 

* "Help! Hoe ga ik om met de emotie van mijn kind!" 

* Spelend leren 

* Worden wie je BENT 

* Aansluiten bij de leefwereld van het kind 

* Basis van aanvankelijk leren lezen: Uitgaan van hele zinnen, in plaats van letters en woorden 

* Het kind staat centraal 

* Leerstof moet aan het kind worden aangepast en niet andersom 

* Ervaringsgericht werken 

* De actieve school: Leren door DOEN! Zelf regie nemen, activiteiten onderwijs en verantwoordelijkheid en 

intrinsieke motivatie.


Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

maar nog niet kunt zijn;

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?

Harty Party

Op de foto met Harty!


WIL JE OOK EEN HARTY PARTY BIJ JOU IN JE WOONPLAATS? 


Neem contact op met Mieke

e mail: miekebeiler1958@gmail.comHarty Party

De vlinder drukproef met verf.

Creatieve tip! VOUW EEN GROOT WIT PAPIER VAN a4 OF a3 FORMAAT DUBBEL. LAAT JE KIND OP DE ENE HELFT MOOIE KLEUREN VERVEN. DAARNA VOUW JE HET BLAD PAPIER WEER DUBBEL. ALS JE HET OPENT ZIE JE 2 PRACHTIGE GELIJKE DELEN.

Je kunt van het dubbelgevouwen blad ook 2 vlindervleugels knippen! Dit is een prachtige illustratie en creatieve verwerking bij het eerste deel van het prentenboek "Mijn allerbeste vriend"!

Harty Party

 Zingen en dansen!

HARTY Vlindercircus

HARTY Vlindercircus is een programma dat we aansluitend doen als er voldoende ruimte is! Het circus van Harty is een interactief programma waar elk kind aan mee kan doen!!!

bottom of page